Klachtenregeling (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vast gelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Ook massagepraktijk Frixie voldoet aan de Wkkgz. Wij hebben een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en wij zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommisie EZa.

Wat gebeurt er bij een klacht?


Indien u ontevreden bent over uw bezoek aan de praktijk, dan kunt u het volgende doen.


Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de masseur

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid.


Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.


Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft.


Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.


Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:


Naam klachtenfunctionaris: Arrienne Plaisier

Klachtenformulier: https://www.ngsmassage.nl/klachten/formulier-klacht-over-een-masseur

Mailadres: klacht@ngsmassage.nl


Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.