Verantwoord masseren in 1,5m samenleving

We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dit doen we altijd aan de hand van een gezondheidscheck. Kort voor de afspraak ontvangt u van ons een mail met het verzoek een digitale gezondheidcheck in te vullen. Alleen op basis van deze controle kan de afspraak doorgaan. Mocht uit de gezondheidscheck naar voren komen dat de afspraak niet door kan gaan, dan wordt uw afspraak kosteloos geannuleerd. Daarnaast hebben wij in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Maken van een afspraak en gezondheidcheck


U behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM als voldoet aan één van onderstaande criteria:
- Mensen van 70 jaar en ouder.
- U heeft een van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn.
 • Mensen met een chronische hartaandoening die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn.

 • Mensen met een slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties.

 • Mensen met ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.

 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties

  - door medicatie voor auto-immuunziekten

  - na orgaan- of stamceltransplantatie

  - bloedziekte

  - niet aanwezig zijn van functionerende milt

  - ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

  - tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met ernstige leverziekte. 
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).


U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.


Op basis van een gezondheidscheck die u digitaal dient in te vullen bepalen wij of u behandeld kunt worden. 


Voor alle cliënten geldt: U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande vragen met JA beantwoord.


 1. Had u één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 4. Bent u in quarantaine omdat u:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? (zie www.wijsopreis.nl)

  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?


U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.

 


Aanvullende maatregelen in onze praktijk

Wat vragen we van u?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de praktijk.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk is beperkt tot 2.
 • Bel aan bij de praktijk en wacht op 1,5 meter totdat wij de deur voor u openen.
 • Bij binnenkomst en na afloop van de behandeling desinfecteert u uw handen met handalcohol op de daarvoor aangewezen plaats.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
 • Houdt u er rekening mee dat de toilet in principe gesloten is. Ga zo nodig van te voren thuis naar het toilet.
 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos).
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van de masseur altijd op.
 • Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard alle begrip voor.

Onze voorzorgsmaatregelen:

 • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Wij geven geen hand bij binnenkomst.
 • Wij dragen een mondkapje.
 • Na iedere cliënt reinigen en/of desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
 • We ventileren en/of luchten de behandelkamer.
 • We plannen meer tijd tussen de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken en te voorkomen dat klanten elkaar tegenkomen in de praktijk. Hierdoor is uitloop van de door u gereserveerde tijd niet mogelijk. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, dan dient u dient bij u maken van de afspraak door te geven zodat wij voldoende tijd voor u kunnen reserveren.
 • We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie de capaciteit lager zal zijn dan normaal.